Trang Chủ - Quản Lý Sro Tam Quốc
Thông Báo Mới


Liên hệ với BQT

Open Chính Thức : 13h 14/08/2022
Alphates : 13h 12/08/2022

Trang chủ: SroQuyetChien120.Com
IP Server Là :103.200.22.85
Ghost : 0s
Hệ Thống Đồ : D13 (Sun)
Drop : x2
Exp Train : 200x
Giả Kim Thuật : 12 Max (Đã LKD 2+)
Tỷ Lệ Giả Kim Thuật : 1 - 4 100%, 4 trở lên random
Giới Hạn Account : 10/acc/PC - 20/acc/IP
Giới Hạn JOB : 2acc/PC
Giới Hạn FortressWar : 1acc/PC
Hệ Thống : Auto Búa Sửa Chửa
Hệ Thống Buôn : 3 Thành (Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền)
Hệ Thống Event - Săn Boss Theo Giờ
Khóa Đi Theo : Job , CTC
Hệ Thống Menu Gui Độc Đáo : NameRank Trước Tên , Thay Đổi Biệt Hiệu Guild (Không Cần Chủ Guild Phải Onl) , Lưu Lịch Sự Boss Xuất Hiện , Thay Đổi Title Tùy Trọn , Màu Tên Độc Đáo
Thông Báo : Thông Báo JOB (Hiện Số Kill Bạn Đã Kill Được)

  • s